tvilkt

tvilkt
tvìlkt interj. NdŽ, tvil̃kt 1. Kv, Als lengvam sudavimui nusakyti: Tvilkt katinuo par šonus Šts. Aš anam tvìlkt par ausį! Kl. 2. kartojant nusakomas mušimas, daužymas: Par ausis tvilkt tvilkt Šts. Tiktai tvil̃kt tvil̃kt su tokiu kuziu į langą, tie stiklai džr džr End. 3. šūviui nusakyti: Tvìlkt ir šavo su strelba J. 4. staigiam, netikėtam veiksmui nusakyti: Tvilkt par torą kaip zuikis Dr. Tvil̃kt šunį ir įdrėbė mergėms į kamarą Ggr. Ans tvil̃kt į tą jaują i prisimušo End. Tvilkt nenormai pažiūrėjo ant jo J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atsivepinti — atsivẽpinti tr. atsisagstyti: Jonis pareinąs cecinę atsivẽpinęs, o aš, paėmusis varlę, tvilkt anam už marškinių Kal. vepinti; atsivepinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabaidyti — tr. 1. pagąsdinti, pabauginti: Gąsdink negąsdink – nieko nepabaidysi Gs. Prisigėriau kaip gaidys, o kas mane pabaidỹs! Čb. Mane pirtė[je] pabaĩdė – tik tvilkt kažkas į sieną! Grg. ^ Ausis rago nepabaidys Lkv. | refl.: Jis pasibaĩdė didelių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tvilkulys — tvilkulỹs sm. (3b) šiurpulys: Tvilkulỹs pareina par kojų apačias tvilkt J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”